o SDH

 

Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.

Dobrovolné sbory doplňují činnost příspěvkových profesionálních hasičských sborů, které tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky, a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. Dobrovolné sbory jsou právně samostatné, třebaže se sdružují v profesních sdruženích a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami.

Kromě hašení požárů  zasahují hasiči, včetně dobrovolných, obvykle také v případech povodní, jiných živelných pohrom, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a jiným mimořádných událostech. Spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí.

Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory atd. I soutěže v samotném hasičském umění jsou někdy označovány jako požární sport.

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.