Článek ve zpravodaji

16.12.2015 18:55
Spolek dobrovolných hasičů Prace
 
Vážení spoluobčané asi jste si všimly nadpisu tohoto článku. Není to žádná chyba, ale nový předpis, který stanovuje, že všechny sbory dobrovolných hasičů obcí v ČR se stávají spolky dobrovolných hasičů obcí. 
Z rukou starosty SH ČMS (sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka) jsme převzali plaketu k 120 výročí založení našeho spolku. Dále jsme se zúčastnili slavnostního předání nového zásahového vozidla SDH Bedřichovice a Hostěnice. Jednotka zabezpečovala odklon dopravy při rozsvícení vánočního stromu v naší obci, tři členové zabezpečili pietní akt na Mohyle míru ke 210 výročí bitvy u Slavkova a nyní se připravují na zabezpečení dopravy při tradičním živém betlému. Jednotka absolvovala školení a na žádost krajského operačního střediska dále jen KOPIS, vyjela na dvě události. Jednalo se o pád stromu vlivem silného větru na komunikaci a nebezpečně nakloněného stromu vlivem také silného větru. Máme zde advent a Vánoce se nezadržitelně spolu s oslavami příchodu nového roku blíží a to je důvod, abychom obrátili pozornost na bezpečnost při rozsvícení adventních svíček a pouštění zábavní pyrotechniky. Každý z nás touží po klidných a příjemných svátcích, proto dbejme na bezpečnost.
 Je třeba si uvědomit, že výzdoba, hořící svíčky a prskavky zvyšují riziko vzniku požáru v bytech. Zvláště jsou-li přítomny děti, které mohou při různých hrách svým jednáním způsobit požár. Většinou si neumí představit možné nebezpečí, které jim hrozí, nedovedou včas reagovat a plně rozpoznat vzniklé nebezpečí.
Je tedy nutné, zvláště v období vánoc, kdy se zapalují svíčky, adventní věnce a používá se zábavní pyrotechnika, dávat velký pozor:
– nenechávat zapálené svíčky bez dozoru,
– adventní věnce se svíčkami klást na podklad z nehořlavého materiálu,
– děti při hře s prskavkami mít stále pod dozorem dospělé osoby,
– zábavní pyrotechniku odpalovat v bezpečné vzdálenosti od domů a hořlavých hmot, a při jejím odpalování postupovat podle návodu výrobce., který musí být v českém jazyce. 
Velice oblíbená praxe, věšení zapálených prskavek nebo svíček na stromeček, se v minulosti stala příčinou několika požárů bytů a domů. Vyschlý stromeček v suchém prostředí bytu se lehce vznítí, a je-li v blízkosti záclon, závěsů nebo koberců, po kterých se oheň rychle šíří, je zdrojem poměrně velkého požáru. Proto hasiči nedoporučují tímto způsobem vánoční stromeček zkrášlovat. Iniciátory vzniku požáru se stávají také vánoční elektrické svíčky, elektrické svícny v oknech nebo blikající hvězdy. Tato zařízení je proto vhodné nakupovat ve specializovaných obchodech. V každém případě musí být označena značkou České státní zkušebny a musí k nim být přiložen návod v českém jazyce. Elektrické svíčky původem z asijských zemí, které jsou nabízeny převážně v tržnicích, většinou nesplňují české bezpečnostní předpisy. Mohou tak jejich majitele ohrozit na životě, popřípadě zapříčinit požár.
Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce přejí hasiči Prace.  
                                                                                                 
                                                                                                                                               Velitel JSDH Prace
                                                                                                                                               David Rosenberg
Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.